non-western | are you or have you ever been?
by Linda Wallace

the online version of the 13.30 min work can be seen in its FIVE chapters
at these urls, in the following order or jump around and see in any order:
http://www.undergrowth.eu
http://www.the-shadowlands.eu
http://www.allochtoonen.eu
http://www.mysafehouse.eu
http://www.off-the-radar.com

go to the youtube site
http://youtube.com/profile?user=machinehunger

non-western references PDF
non-western references in Dutch PDF

In haar video non-western "ondertitelt" Linda Wallace haar fascinerend
ritmisch gemonteerde beeldmateriaal van Hollandse vergezichten,
snelwegen, en mensen, met een lange reeks cijfers. In een hoog tempo
glijden de 'facts and figures' van de Nederlandse samenleving door het
beeld: het aantal niet-westerse immigranten in 2050, het percentage
niet-westerse immigranten in de grote steden, het aantal niet-westerse
immigranten jongeren. Wallace lijkt er bewust voor gekozen te hebben
slechts deze bureaucratische "waarheden" te tonen, en niet de complexe,
tegenstrijdige, en dynamische dagelijkse werkelijkheden die het
cijfermateriaal poogt te vangen. Wat doen cijfers? Wat is het effect van
het herhaaldelijk categoriseren van mensen in westers en niet-westers?
De neiging tot statistisch essentialisme, waarin levens worden
vastgelegd in eenduidige, onveranderlijke en onverenigbare identiteiten
is kenmerkend voor het hedendaagse publieke debat en valt in dit werk
treffend samen met de hoekigheid en de rechte lijnen van het Nederlandse
landschap.

In her video non-western Linda Wallace subtitles her fascinating,
rhythmic montage of Dutch vistas, highways and people with long strings
of numbers. These "facts and figures" describing Dutch society slide
through the images at a fast pace, for instance: the total number of
non-western immigrants in 2050, the percentage of non-westerners in the
biggest cites, and the total numbers of non-western young people.
Wallace knowingly uses bureaucratic "truths" rather than the complex,
contradictory and dynamic daily reality that the statistics hide. What
do these statistics do? The inclination towards statistical
essentialism, where lives become stuck in unambiguous, unalterable and
irreconcilable identities is characteristic of the contemporary public
debate, and bears a striking resemblance to the corners and straight
lines of the Netherlands landscape.

Dr Jolle Demmers
Centre for Conflict Studies
Utrecht University
non-western | are you or have you ever been?

by Linda Wallace
Amsterdam November 2008
production assistant: Emile Zile
non-western duration: 13.30min
installation is possible using three screens, the main work in the centre
and on either side an endless loop of dutch waterways

non-western premiered at the Kasseler Documentarfilm and Videofest
in Kassel, Germany on Thursday November 13, 2008

Other works by Linda Wallace are at http://www.machinehunger.com.au